POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

01.08.2023. -OBAVIJEST KORISNICIMA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dana 05.08.2023. godine (državni praznik), Reciklažno dvorište NEĆE RADITI!
Humkom d.o.o.

17.03.2023. -OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU GLOMAZNOG OTPADA

07.02.2023. -OBAVIJEST KORISNICIMA GROBNIH MJESTA

Mole se korisnici grobnih mjesta na groblju Taborsko, Lastine i Prišlin da obiđu svoja grobna mjesta i provjere u kakvom su stanju.
Nakon olujnog vjetra u subotu 04.02.2023., ima oštećenih nadgrobnih ploča, te razbacanih aranžmana i svijeća.
Oštećena grobna mjesta, korisnici su dužni sami sanirati.
Humkom d.o.o.

23.01.2023. -OBAVIJEST (SAKUPLJANJE METALNE AMBALAŽE)

Zbog lošeg vremena, sakupljanje METALNE AMBALAŽE odgađa se za PETAK 27.01.2023. godine.
Humkom d.o.o.

13.1.2023. -CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

Udruženi sadržaj