Kontakt

HUMKOM d.o.o.
Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli

MBS: 0681989
OIB: 21695347230

Brojevi žiro računa
Redovni račun: 2360000 – 1101289816

Podračuni za...
plin: 2360000 – 1500016900
distribucija vode: 2360000 - 1500017164
komunalni otpad: 2360000 – 1500017148
grobna naknada: 2360000 – 1500017121

Telefon: 049/340-097 (0-24h)
Mobitel: 098/378-485
Fax: 049/300-533
E-mail: humkom@humkom.hr

Direktorica: Verica Krklec

Nadzorni odbor:
    Goran Križanec – predsjednik
    Zoran Podhraški – zamjenik predsjednika
    Vjekoslav Vuk – član
    Dragutin Bračun – član
    Branimir Boršić – član

Skupština Društva - Općinsko vijeće općine Hum na Sutli

Temeljni kapital: 1.892.300,00 kn

Vlasništvo: Općina Hum na Sutli (jedini osnivač)

Direktorica:
verica.krklec@humkom.hr   098/378-602

Komunalna i građevinska djelatnost:
matija.stuhne@humkom.hr   099/238-6607

Računovodstvo:
dijana.sedlar@humkom.hr

Knjigovodstvo:
nikolina.stih@humkom.hr

Blagajna:
nikolina.stih@humkom.hr

Nadzorni odbor:
    goran.krizanec1@gmail.com
    zpodhras@hotmail.com
    vjekovuk@net.hr
    dragutin.bracun@kr.t-com.hr
    bborsic9@gmail.com