OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I ZBRINJAVANJU KRUPNOG METALNOG I NEMETALNOG OTPADA