OBAVIJEST ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA HUMKOM-a

Obavještavamo članove Nadzornog odbora Humkom-a da će se 7. sjednica Nadzornog odbora Društva Humkom d.o.o. održati 14. svibnja 2014. godine u 15:15 sati u prostorijama sjedišta Društva.