Uprava

Verica Krklec, ing.
- direktorica

NADZORNI ODBOR:
    Marijo Vidićek – predsjednik
    Damir Jurak – zamjenik predsjednika
    Đurđica Mesarić– član
    Zvonko Kokić – član
    Mirko Šivalec – član