Obavijest korisnicima usluga (kontejner na groblju Lastine)

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je kontejner 5000l koji se je nalazio kod mrtvačnice Lastine maknut. Molimo Vas da otpad s groblja odlažete u predviđene košare ili u kontejner 5000l koji se nalazi unutar groblja.
Također Vas molimo da komunalni otpad ne odlažete oko mrtvačnice Lastine, jer ćemo biti prisiljeni poduzeti zakonom predviđene mjere.
Korisnik kontejnera 1100l koji se nalazi iza mrtvačnice Lastine je Špoljar d.o.o.

HUMKOM d.o.o.