Dimnjačarski poslovi

Dimnjacar_01 Komunalno poduzeće HUMKOM d.o.o. je 2016. godine počelo sa pružanjem dimnjačarskih usluga. Dimnjačarski poslovi su jedna od komunalnih djelatnosti i obavljaju se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Cilj im je pružanje usluge od interesa za fizičke i pravne osobe, čišćenje i kontrola dimovodnih objekata, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanje zraka kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.
Poslovna politika poduzeća je stalni razvoj i napredak u svim segmentima pružanja usluga, a to nastojimo postići usvajanjem novih znanja i metoda rada te konstantnim ulaganjem u kadrove i sredstva rada.
Osnovni cilj poduzeća je zadovoljiti potrebe korisnika naših usluga pružanjem kvalitete i kompletne usluge u što je moguće kraćem roku.

Kada zvati dimnjačara:
- Kada dimnjak dobro ne vuče ili uopće ne vuče
- Kada senzor na plinskom trošilu upozorava na nepravilan rad dimnjaka
- Kada kod upotrebe plinskog trošila dolazi do vlaženja glatkih površina u prostoru postoji mogućnost da se radi o povratu dimnih plinova
- Kada iz dimnjaka osjetimo neugodan miris
- Kada čujemo da se nešto urušava u dimnjaku
- Kada dođe do vlaženja dimnjaka
- Nakon nastanka požara u dimnjaku
- Prije priključivanja trošila na novi ili nekorišteni dimnjak
- Prije priključivanja novog trošila na korišteni dimnjak
- Pri namjeri promjene ložišta i/ili vrste goriva, tada je nužno ishoditi pozitivni nalaz o dimnjaku i tek onda krenuti u financijske troškove oko namjeravanog

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se:
- Provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
- Obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
- Čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
- Poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje

PrilogVeličina
CJENIK dimnjačarskih usluga 2024..pdf937.19 KB
Cjenik dimnjačarskih usluga u primjeni od 01.07.2023.1.16 MB
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova.pdf3.09 MB
Odluka o izmjeni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.pdf490.78 KB
OPĆI UVJETI ISPORUKE DIMNJAČARSKIH USLUGA.pdf2.51 MB
Godišnji plan pregleda i čišćenja dimnjaka za 2023. godinu.pdf865.65 KB