POZIV ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

23. sjednica Nadzornog odbora održat će se 09. OŽUJKA 2017. godine s početkom u 15:30 sati, u prostorijama Općine Hum na Sutli -Vijećnica.
Humkom d.o.o.