JAVNA NABAVA

HUMKOM d.o.o. raspisao je natječaj za ustupanje usluge sanacije deponije otpada u Humu na Sutli. Natječaj je objavljen 09.06.2011. godine na web stranicama Narodnih novina. Rok za dostavu ponuda: 21.06.2011. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u sjedištu poduzeća radnim danom od 7:00-15:00 sati.