30.03.2021. -OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA (TRASA-UTORAK)

Poštovani,
odvoz miješanog komunalnog otpada koji je po rasporedu u utorak, obavit će se sutra (SRIJEDA 31.03.2021.g.).
Humkom d.o.o.