OBAVIJEST POTROŠAČIMA PLINA

Poštovani,
Prilikom formiranja računa za potrošnju plina za travanj i svibanj dogodila se programska pogreška. Naime, prilikom ispisa računa umjesto stanja na brojilu stavilo nam je šifru očitanja. Unatoč tome, obračun je ispravno napravljen.
Zahvaljujemo na razumijevanju,
HUMKOM d.o.o.

POZIV ZA NADZORNI ODBOR HUMKOM-a

NATJEČAJ ZA DIREKTORA PODUZEĆA HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA OTPADA

Molimo stanovnike naše općine da se pridržavaju rasporeda odvoza komunalnog i iskoristivog otpada. U vrijeme odvoza iskoristivog otpada (plastike i papira) na terenu nailazimo na svakakve vreće, a najmanje na vreće koje su propisane za tu vrstu otpada (plava za papir, žuta za plastiku).
U buduće se vreće koje nisu pravilne boje (crne- komunalni otpad, plava-papir, žuta-plastika) i koje nisu s logom Humkom-a NEĆE ODVOZITI.
Humkom d.o.o.

SRETAN VAM USKRS

Cijenjenim korisnicima naših usluga te svim poslovnim partnerima, želimo SRETAN USKRS!

HUMKOM d.o.o.

Udruženi sadržaj