OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA OTPADA

Molimo stanovnike naše općine da se pridržavaju rasporeda odvoza komunalnog i iskoristivog otpada. U vrijeme odvoza iskoristivog otpada (plastike i papira) na terenu nailazimo na svakakve vreće, a najmanje na vreće koje su propisane za tu vrstu otpada (plava za papir, žuta za plastiku).
U buduće se vreće koje nisu pravilne boje (crne- komunalni otpad, plava-papir, žuta-plastika) i koje nisu s logom Humkom-a NEĆE ODVOZITI.
Humkom d.o.o.

SRETAN VAM USKRS

Cijenjenim korisnicima naših usluga te svim poslovnim partnerima, želimo SRETAN USKRS!

HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA DIREKTORA PODUZEĆA HUMKOM d.o.o.

OBAVIJEST O PROMJENI LOKACIJE FIKSNOG KONTEJNERA U BREZNO GORNJEM

Poštovani,
Obavještavamo Vas da fiksni kontejner za prikupljanje krupnog metalnog i nemetalnog otpada neće biti postavljen na parkiralištu trgovine Jurak VEĆ ĆE SE POSTAVITI KOD KUČNOG BROJA 69 (nasuprot staje Boršić Slavka).
Humkom d.o.o.

OBAVIJEST KORISNICIMA NAŠIH USLUGA

Zbog prekida isporuke električne energije od strane HEP-a (zamjena trafostanice) dana 17.03.2015. (utorak) zaposlenici Humkom-a u upravnoj zgradi neće raditi.
Hvala na razumijevanju,
Humkom d.o.o.

AKCIJA PRIKUPLJANJA KRUPNOG METALNOG I NEMETALNOG OTPADA

Udruženi sadržaj