Naputak korisnicima usluga (COVID-19)

03.01.2020. OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE - RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Obavještavaju se korisnici da će reciklažno dvorište dana 04.01.2020.g. biti ZATVORENO.
Humkom d.o.o.

ČESTITKA

23.12.2019. RASPORED ODVOZA U 2020. GODINI

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE -RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Obavještavaju se korisnici usluge korištenja reciklažnog dvorišta, da će isto, dana 02.11.2019.g. biti ZATVORENO.
HUMKOM d.o.o.

17.09.2019. OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOM. OTPADA (trasa utorak)

Poštovani,
Odvoz komunalnog otpada predviđen za utorak 17.09.2019. za naselja Hum na Sutli-Donji, Hum na Sutli-Gornji, Vrbišnica, Orešje, Rusnica te Vulica-Druškovec, nastaviti će se u SRIJEDU 18.09.2019.
Molimo korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da posude sa otpadom ostave UZ trase, na za to predviđenim mjestima.
Zahvaljujemo se na razumijevanju.
HUMKOM d.o.o.

Udruženi sadržaj