23.03.2020. -OBAVIJEST - glomazni otpad

19.03.2020. -Upute HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Naputak korisnicima usluga (COVID-19)

03.01.2020. OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE - RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Obavještavaju se korisnici da će reciklažno dvorište dana 04.01.2020.g. biti ZATVORENO.
Humkom d.o.o.

Udruženi sadržaj