08.02.2022. -OBAVIJEST O ČIPIRANJU

Od dana 08.02.2022.godine, počinje čipiranje spremnika miješanog komunalnog otpada (zelene kante), na području općine Hum na Sutli.
Humkom d.o.o.