17.09.2019. OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOM. OTPADA (trasa utorak)

Poštovani,
Odvoz komunalnog otpada predviđen za utorak 17.09.2019. za naselja Hum na Sutli-Donji, Hum na Sutli-Gornji, Vrbišnica, Orešje, Rusnica te Vulica-Druškovec, nastaviti će se u SRIJEDU 18.09.2019.
Molimo korisnike usluge odvoza miješanog komunalnog otpada da posude sa otpadom ostave UZ trase, na za to predviđenim mjestima.
Zahvaljujemo se na razumijevanju.
HUMKOM d.o.o.