05.05.2020. -OBAVIJEST O OTVARANJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Poštovani korisnici reciklažnog dvorišta,
obavještavamo Vas da reciklažno dvorište počinje sa radom 06.05.2020. godine prema uobičajenom radnom vremenu.
Molimo Vas da se pridržavate svih trenutno važećih epidemiološkim preporuka.
Humkom d.o.o.