OBAVIJEST korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada (trasa utorak-Klauže)

Obavještavamo korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na potezu od Gornjeg do Donjeg Huma da će se odvoz komunalnog otpada dana 19.06.2018. vršiti od 4:30 - 7:00 sati.
HUMKOM d.o.o.

Poziv članovima na 5. sjednicu Nadzornog odbora

SRETAN USKRS!

Uskrs 2018.

Sretan Uskrs žele vam zaposlenici Humkom-a!

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

Udruženi sadržaj